0
فرایند خلق یک خواسته: - مهندسی ذهن | روش نوین پویایی ذهن | روش نوین و آموزش برای ذهن پویا و خلاق
0
0
logo

فرایند خلق یک خواسته:

مقالات

۱۳۹۸/۰۳/۲۲

توسط : orang dashti

2 بازدید

 

فرایند خلق یک خواسته:

این فرایند شامل ۳ مرحله است:

 

 

۱-خواستن:

ما در دنیایی زندگی می کنیم که پر از تنوع و تضاد است.در زندگی روزمره به تضادهای زیادی بر می خوریم.وجود تضاد ها به ما نشان می دهند که چه خواسته ای داریم.مثلا فرض کنید در یک روز گرم تابستان کنار خیبان مدت زیادی منتظر تاکسی میمانید.و کلافه میشید.در این حالت و از روی این تضاد یعنی نداشتن وسیله نقلیه کاینات متوجه میشود که شما ماشین می خواهید.وجود تضاد ها لازم است.چون از این طریق خواسته ما مشخص میشود.مثلا اگر بیماری نباشد قدر سلامتی را نمیدانیم.اگر فقر نباشد ارزش ثروت را نمیدانیم و…پس بمحض برخورد با یک تضاد یا ناخواسته موشک خواسته شما بسمت کاینات پرتاب می شود.

۲-پاسخ کاینات:

نات:این مرحله بمحض ارسال خواسته انجام میشود و کاینات خواسته ما را بسمت ما گسیل میکند.در واقع مرحله اول و دوم بطور خودکار انجام میشود.

۳-هم ارتعاش شدن با خواسته:

این مرحله مهمترین مرحله است.چون مرحله اول و دوم خودبخود اتفاق می افتد اما اکثر افراد در این مرحله گیر میکنند .اگر نتوانیم با خواسته هم ارتعاش بشویم در مرحله دریافت قرار نمیگیریم و به خواسته نمیرسیم.مثلا ما به فقر بر میخوریم و کاینات خواسته ما را که ثروت است میفهمد و انرا اجابت میکند.اما ما بجای هم ارتعاش شدن با ان با ناخواسته هم ارتعاش میشویم.یعنی بر روی کمبود ثروت و فقر و بدهی تمرکز میکنیم.در این حالت در جهت مخالف خواسته قرار می گیریم و از آن دور میشویم.در واقع با تمرکز بر روی کمبود ثروت نه تنها به ثروت نمیرسیم بلکه ان مقدار ثروتی هم که داریم از دست میدهیم.

ما همواره در ارتباط با منبع انرژی یعنی خالق قرار داریم و هرگز نمیتوانیم بدون ارتباط با منبع باشیم و تنها میتوانیم از طریف افکار و احساسات منفی در مسیر مقاومت ایجاد کنیم.در واقع جریانی از خیر و سعادت و ثروت و عشق از طرف منبع بسمت ما همواره در جریان است اما اگر در این مسیر مقاومت ایجاد کنیم و باورهای منفی داشته باشیم انها را دریافت نمیکنیم.

وظیفه ما این است که نسبت به انچه که داریم شاکر و سپاسگزار باشیم و نسبت به انچه که می خواهیم شور و اشتیاق داشته باشیم و یقین داشته باشیم که به ان می رسیم.

اما اینکه چگونه بفهمیم که با خواسته هم ارتعاش هستیم یا با ناخواسته…برای این منظور یک سامانه بسیار دقیق و هوشمند عواطف و احساسا ت در وجود ما هست که به ما می گوید که با منبع هماهنگ هستیم یا نه….بطور  کلی احساسات خوب مساوی است با اتفاقات خوب

این سامانه هر لحظه به ما نشان میدهد که ارتعاش ما در جهت رسیدن به خواسته است یا دور شدن از آن.وقتی بر روی نداشتن  و فقدان چیزی تمرکز میکنیم احساس بدی پیدا میکنیم و از منبع دور می شویم.مثلا اگر ماشین جدید و بهتر می خواهیم باید از داشتن ماشین فعلی شکر گزار باشیم و بدانیم که ماشین جدید روزی بدست ما خواهد رسید .اما اگر هرروز بگوییم از دست این ماشین لعنتی کلافه ام.همش خراب است.در این صورت بر روی ناخواسته و نداشتن ماشین جدید تمرکز میکنید و احساستان بد میشود.و این بشما هشدار میدهد که بر خلاف جهت منبع حرکت میکنید.یا در حال مقاومت قرار دارید.اما وقتی شور و اشتیاق دارید و احساستان خوب است در مسیر خواسته قرار دارید.

بین مرحله ۱ تا ۳ یک فاصله زمانی وجود دارد.این زمان قطعا بهترین زمان است.اما اینکه چقدر طول می کشد این فقط در اختیار خداوند است.و کسی از آن خبر ندارد.فقط دو عامل در این زمان موثر است.یکی قدرت و شدت انرژی شما که از طریق خواسته بسمت کاینات میفرستید که اینم بستگی به مدت زمانی دارد که خواسته شما آگاهانه یا نا اگاهانه بسمت کاینات ارسال شده است.مثلا فکری که تازه در ذهن شما شکل گرفته است در مقایسه با فکری که چندین ماه روی ان تمرکز داشته اید انرژی بیشتری دارد.و به منبع نزدیکتر است.موضوع دوم این است که شما در وضعیت مقاومت قرار دارید یا پذیرش.اگر خواسته ای دارید و میدانید و یقین دارید که ان محقق خواهد شد و احساس خوبی دارید در وضعیت پذیرش قرا ارید اما اگر نگران هستید و انرا دست نیافتنی می دانید در وضعیت مقاومت قرار دارید.

احساس شما از جانب روحتان است که در ارتباط با منبع و خالق قرار دارد.عواطف و احساسات شما نشان میدهند که چقدر با خالق و منبع در هماهنگی قرار دارید.احساس شور و اشتیاق نشان میدهد که چقدر با روح و خالقتان هماهنگ هستید و د رمرحله پذیرش قرار دارید و احساس نگرانی و افسردگی نشان میدهد که با منبع و خالق ناهماهنگ هستید و در وضعیت مقاومت قرار دارید.میزان احساست شما نشان دهنده سطح ارتعاشی شماست و سطح ارتعاش ی شما میزان جذب شما را نشان میدهد.احساسات خوب هر چند ضعیف باشند در مسیر خواسته قرار دارند.پس اگر احساس بدی دارید باید بدانید که در حال دور شدن از خواسته هستید و باید سریعتر احساستان را تغییر دهید .شما میتوانید اگاهانه افکارتان را انتخاب کنید.میتوانید به شکستها و ناکامیهای گذشته فکر کنید و یا خاطره یک پیروزی.اگر در ترس و نگرانی بسر میبرید در پایینترین سطح ارتعاشی قرار دارید .باید ارام ارام سطح ارتعاشی خودتان را بالا ببرید.و به سطح عشق و شکر گزاری که بالاترین سطح ارتعاشی است برسید.

سامانه احساسات و عواطف بسیار هوشمند و پیشرفته است و دقیق عمل می کند.وقتی خواسته ای را بر می گزینید در واقع دارید از یک مبدا که شرایط موجود است به یک مقصد که شرایط مطلوب و دلخواه است حرکت می کنید.در این مسیر قطب نمای احساس راهنمای شماست.اگر احساستان خوب است یعنی در مسیر درست قرار دارید و بسمت مقصد حرکت می کنید وا گر احساستان بد است یعنی در خلاف جهت حر کت می کنید و باید احساستان را تغییر بدهید.در طول مسیر باید شور و شوق داشته باشید و از بودن در مسیر لذت ببرید تا به ان برسید.

بعضیها سالها هدفی را دنبال می کنند اما نمیرسند.این افرا اغلب ناخود اگاه بر روی چیزهایی که نمیخواهند تمرکز می کنند و از مقصد دور میشوند.

وقتی در حالت ترس و نگرانی قرار دارید سطح ارتعاشی شما با حالتی که شاد  هستید خیلی فاصله دارد.باید توجه داشت که رسیدن از سطح ارتعاشی پایین به سطح ارتعاشی بالا زماین میبرد و بلافاصله امکان پذیر نیست.

این کار باید بتدریج از طریق تغییر باورها و ذهنیتها  انجام شود.وقتی خواسته ای دارید در سطح ارتعاشی خاصی قرار می گیرید که فقط شما از ان خبر دارید و درک میکنید و دیگران انرا نمیفهمند.پس ممکن است مخالفتهایی بکنند هر چند قصدشان خیر باشد.

تنها راه ورود ناخواسته بزندگیتان توجه کردن به ان است.چون وقتی توجه میکنید با ان هم فرکانس میشوید.بعضی ها مدت زیادی است که در یک وضعیت نامطلوب گیر کرده اند.اینا باورهای محدود کننده ای دارند که انها را متوقف کرده است.تنها راه خروج از این بن بست تغییر افکار است.چون افکاری که تکرار میشوند تبدیل به باور میشوند و باورها واقعیت زندگی و تجربیات را می سازند.هر کسی باید بداند که خالق تجربیات خویش است.

نکته:

شکرگزاری تما م مقاومتهای درونی شما را از بین میبرد و شما را در هماهنگی کامل با منبع قرار می دهد.و در این صورت است که احساس خوبی خواهید داشت.اما اگر از نظر ارتعاشی از منبع فاصله بگیرید احساس شما بد خواهد شد.

تغییر فرکانس بتدریج صورت می گیرد.مثلا کسی که در حالت افسردگی که پایینترین سطح ارتعاشی را دارد قرا می گیرد اگر به فرکانس خشم برسد میتواند بعد از ان بشرطی که زیاد در این فرکانس باقی نماند به سطوح ارتعاشی بالاتر برسد.اما نباید انتظار داشته باشیم که از سطح ارتعاشی افسردگی بلافاصله به ارتعش شکرگزاری و اشتیاق که بالاترین سطح است برسیم.

اورنگ دشتی

مدرس و محقق علوم ذهنی و قانون جذب

orang dashti

تاریخ عضویت : ۰۳ خرداد ۱۳۹۸

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.

چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.